KAMUOYUNA DUYURU
08-02-2016Üniversitemiz, Rektörümüz, Üniversitemiz Yöneticileri ve Üniversitemizin değerli öğretim elemanları hakkında son günlerde sosyal medya, yerel basın ve internet siteleri üzerinden gerçekdışı iddialar ortaya atılmaktadır. Bu iddiaların sahiplerinin kim olduğu ve amaçlarının ne olduğu Üniversitemiz camiası ve kamuoyunun malumu olduğundan tekraren zikretme gereği duymuyoruz.

Şöyle ki;  Mevlana Celaleddin Rumi’nin ifade ettiği üzere;

“Suskunluğum asaletimdendir

Her lafa verecek cevabım var

Ama bir lafa bakarım laf mı diye

Bir de söyleyene bakarım adam mı diye”

düsturuyla hareket ederek yazılanların her birine, her bir itham ve iftiraya cevap verme gereği duymuyoruz.

Ancak doğruları kesinlikle yansıtmayan söz konusu haberlerin yaratacağı olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bu iftira ve karalama kampanyası oluşturma çabasının, Mantık ve insaf yoksunu açıklamaların asıl nedeni ilimizin ve ülkemizin güzide kuruluşlarından Üniversitemizin her geçen gün başarılara imza atması, yine akademik başarıların bazı kötü niyetli kişileri rahatsız ediyor olmasıdır. Haberi yapan kişi ya da kişiler gerçek bilgi ve belgeye dayanmadan, tamamen çamur atmaya ve haksız itham ve iddialara dayalı haber yapmanın ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmenin tipik bir örneğini sergilemektedirler.

Söz konusu karalama ve çamur atma kampanyasının basın özgürlüğü veya haber alma hürriyeti ile açıklanması mümkün değildir. Sözde gazetecilik yaptığını iddia eden kişilerin bu tip davranışların ne kişisel ne de basın ahlak ve ilkeleriyle örtüşen hiçbir yanı bulunmamaktadır.

İftira ve hezeyanlarla dolu söz konusu haberler, gerçek bilgi ve belgelere dayanmadan yapılmış olup, zihinlerde bulanıklık yaratmayı hedeflemektedir. Bu şekilde haber yapılmak suretiyle Kamuoyu, Üniversite Yönetimimiz hakkında kasten yanlış yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu tür faaliyetlerin ne Tekirdağ’ımıza, ne Ülkemize, ne Üniversitemize ne de haberi yapan kötü niyetli iftiracılara fayda sağlaması mümkün değildir.

Üniversitemize,   Rektörümüze,  Üniversite Yönetimimize ve Öğretim elemanlarımıza  yönelik  söz  konusu iftira ve ithamlara karşı yasal çerçevede gerekli hukuki işlemlerin yapılacağından hiç kimsenin şüphesi  olmamalıdır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

NKÜ Rektörlüğü

Haberler & Duyurular
Arşiv>