Trakya Üniversiteler Birliği Kalite Güvenceleri Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı
10-06-2021Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 2021 yılı etkinlikleri kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın konuşmacı olarak katılım sağladığı online “Kalite Güvencesi Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştaya Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, TÜB Başkanı Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR, Trakya Üniversiteler Birliği’ne üye Üniversitelerin Rektör Yardımcıları, akademik ve idari personel katıldı.

Çalıştayın Moderatörlüğünü ÇOMÜ Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha ÖZDEN gerçekleştirdi.

Çalıştayın açılış konuşmasını Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR yaptı.  Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, “Bilginin her zamankinden daha önemli olduğu küreselleşen dünyada Yükseköğretim Kurumlarına önemli vazifeler düşmektedir. Ülkemizin gelişmesi ve uluslararası düzeyde devletimizin koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için taşıdıkları rolü tam manasıyla yerine getirebilmesi, bu kurumların kaliteyi bir sistem haline getirmesiyle mümkündür. Geliştirilen iç ve dış kalite güvence sistemleriyle yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleriyle idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin ulusal ve uluslararası kalite standartlarında olması sağlanmaktadır. Trakya Üniversiteler Birliği üniversitelerimizin her birinin farklı alanlarda ve çalışmalarda öne çıktığını biliyoruz. Bugün bu çalıştay ile birlikte faaliyet yürüttüğümüz birlik, üniversitelerimizin yükseköğretimde kalite konusunda yaptıkları ortak çalışmalara bir yenisini daha ilave etmiş olacaktır.” sözlerine yer verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, “Göreve geldiğimizde akredite olmuş olan birimimiz yoktu. Önce Tıp Fakültemiz aldı, ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, Yabancı Diller Yüksekokulumuz, Fen Edebiyat Fakültemizdeki teknik birimlerimiz, Çorlu Mühendislik Fakültemizdeki bazı birimlerimiz olmak üzere, en son olarak Ziraat Fakültemiz, ZİDEK tarafından inşallah Türkiye’de akredite olan ilk Ziraat Fakültesi olacak. Bu konuyla ilgili Ziraat Fakültemizdeki çalışmalar devam ediyor. Yine robotik teknolojiler, yapay zekâ ve bilişim sistemleri gibi alanlarda gelişim kaydedebilmek ve eğitim 4.0’a önem vererek müfredatımızla bağdaştırmak en büyük amaçlarımızdan biri. Bunun yanında öğrencilerimize kültürel, spor, sosyal olanaklarıyla da daha yaşanılabilir bir kampüs yaşamı sunabilmek yine bir diğer önemli amacımız. Özellikle 2021 yılı başında Üniversitemizde ISO 9001, ISO 27 500,  ISO 14 001 ve ISO 45 001 çalışmaları başlatılmış durumda. Temmuz 2021’de de Üniversitemiz dış denetçiler tarafından denetlenerek belge alım sürecine girecek. Kalite elçilerine, kalite birim sorumlularına kalite iç denetçi olmaları için eğitimler verilmeye devam ediliyor. Umarım bu yaptığımız çalışmaların meyvelerini kısa sürede alırız diye düşünüyorum. Toplantıyı düzenleyen başta TÜB Başkanımız Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR Hocama, vesile olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT Hocama, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanım Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Hocama, tüm rektörlere ve katılımcılara saygı ve sevgilerimi sunuyor, toplantının verimli geçmesini diliyorum.” sözlerine yer verdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin 2015 yılında kurulduğunu, kuruluş aşamasında kalite süreçlerini öne çıkarma şanslarının olmadığını ancak bir yandan Trakya Üniversiteler Birliğine dâhil olmanın, diğer yandan YÖKAK değerlendirme sürecinden geçmenin bunu değiştirdiğini ve üniversite olarak kalite güvencesi çalışmalarına yoğunlaştıklarının altını çizdi ve kalite çalışmalarına büyük titizlikle devam ettiklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU “Trakya Üniversiteler Birliği gerçekten Türkiye’nin en iyi çalışan üniversite birliklerinden biri. Uzun soluklu ve gittikçe artan etkinlikleriyle bir marka haline dönüştü. Pek çok alanda alt çalışma gruplarının uyumlu çalıştığını, Rektörler düzeyinde olumlu çalışıldığını ve bir örnek birliktelik olduğunu ifade etmek isterim. Bu birliktelikte kurumumuzun kalite süreçlerinde neler yapılıyor olduğunu anlatmak da bizim için bir ayrıcalık.” diyerek Trakya Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kalite çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT, “Kalite gönüllülük işidir. Gönüllülük olmadan kaliteyi gerçekleştirebilmek mümkün değildir. Daha çok endüstriyel sistem içerisinde standartizyonu sağlamak için başlatılmışken, zamanla küreselleşme ve bilgi toplumunun gelişmesiyle imalattan hizmet sektörüne doğru önümüzdeki yıllarda insanoğlunun bizzat eliyle yaptığı işler çok çok azalacaktır. Robotik teknolojinin devreye girmesiyle kalitenin artık sadece üretimde değil tüm sistemlerde çok önemli bir yere sahip olacaktır.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacı YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Yüksek Öğretim Kurumları Kalite Güvencesi Çalışmalarında İyi Uygulama Örnekleri ve Önemi konusunda bir konuşma yaptı. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS “Yükseköğretimde sonuç ve çıktının kompleks ve hızlı değişen dünyaya ayak uyduracak mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi ve yetkinlikte mezunlar yetiştirmek olduğunu, AR-GE çıktılarını sayı ve nitelik olarak arttırmak ve bilişim destekli çevik yönetim performans olduğunu kaydederek kalite süreçlerinin amacının işi yalınlaştırmak, odaklamak ve yöneticileri rahat ettirmek olduğunu söyledi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, yakın gelecekte süreçte lineer olmayan kimlik bilgileri, sertifikaların ön plana çıkacağını söyleyerek 11. Kalkınma Planı YÖK’ün hedefleri hakkında bilgi verdi.

Çalıştay, Kalite Güvencesi, Eğitim- Öğretim, Ar-Ge, Uluslararasılaşma, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi Üzerine İyi Uygulama Örnekleri başlığı altında Kırklareli Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ali MÜLAYİM, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bülent EKER, Trakya Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Sedef ZEYREKLİ YAŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU’nun sunumları ve fikir alışverişleri ile son buldu.

 

Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0
Namık Kemal Üniversitesi0

Haberler & Duyurular
Arşiv>