Tekirdağ NKÜ, YÖKAK’tan Kurumsal Akreditasyon Aldı
09-05-2023Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında kurumsal akreditasyon almaya hak kazandı.

YÖKAK'ın Nisan ayı Kurul toplantısında alınan kararla Abdullah Gül, Altınbaş, Bahçeşehir, Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Teknik, Bursa Uludağ, Çağ, Çukurova, Doğuş, Fırat, Gazi, Hacettepe, Harran, İstanbul Arel, İstanbul Beykent, İstanbul Okan, İstanbul Sabahattin Zaim, İzmir Ekonomi, İzmir Yüksek Teknoloji, Kadir Has, Manisa Celal Bayar, Orta Doğu Teknik, Özyeğin, Sabancı, Süleyman Demirel, Tekirdağ Namık Kemal, Trakya, Uşak, Van Yüzüncü Yıl ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversiteleri olmak üzere toplam 30 üniversite 2022 Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edildi.

KAP, YÖKAK tarafından belirlenen ölçütler ile gerçekleştiriliyor. Bu ölçütleri yeterli düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına 5 yıl süreyle tam akreditasyon, kısmi düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına ise 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon veriliyor.

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Yer Alacak

YÖKAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI verdiği bilgide Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının bilgilerinin kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.

Tüm Gayretlerin Meyvesi

Sürecin yürütülmesini en başından itibaren titizlikle takip eden; karşılaşılan zorlukları aşmada her türlü desteği, erişilebilir yönetim anlayışıyla tüm birimler ve personelimize sunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ise tüm gayretlerin meyvesi anlamına gelen bu güzel netice dolayısıyla gerçekleştirdiği açıklamada “Bölgemizin lider yükseköğretim kurumu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kurumsal akreditasyona sahip olarak hem Üniversitemizi hem de şehrimizi gururlandırmıştır” dedi.

Kurumsal Akreditasyonun Avantajları

Koyulan hedeflerin getirdiği ek sorumluluğa rağmen bu hedeflere varmada gerçekleştirdiği öncü ve kolaylaştırıcı rol sayesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin adının Kurumsal Akreditasyon alan 30 Üniversite arasında yer almasında büyük gayretleri olan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ayrıca “YÖKAK’tan Kurumsal Akreditasyon belgesi alan bir yükseköğretim kurumu, ana çalışma alanlarında ilan ettiği hedeflere ulaşmayı güvence altına almak için başta gerekli mekanizmaları oluşturacaktır. Tüm iç ve dış paydaşlarımızın katılımı bu noktada çok önemlidir. Bu süreçte özellikle öğrenci geri bildirimleri dikkate alınıp karar alma süreçlerine yansıtılıyor. Öğretim programlarında ise sistem öğrenci merkezli olacak şekilde güncelleniyor. Sürekli, öğrenme kaynakları ve öğretim üyesi yeterlikleri geliştirilmek için gayret gösteriliyor. Araştırma alanında ise kurumsal yetkinlik ve yeterlilikler geliştirilip, toplumsal katkı hususu da devamlı şekilde denetlenerek değerlendiriliyor. Kurumsal akreditasyon almaya hak kazandığımız bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, akademik ve idari tüm personelimize çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

 

Namık Kemal Üniversitesi1
Namık Kemal Üniversitesi2
Namık Kemal Üniversitesi3
Namık Kemal Üniversitesi4

Haberler & Duyurular
Arşiv>