IECMSA- 2019 8th Internatıonal Eurasıan Conference on Mathematıcal Scıences And Applıcatıons
14-06-20198th Internatıonal Eurasıan Conference on Mathematıcal Scıences and Applıcatıonsn (8. Matematiksel Bilimler ve Uygulamaları Uluslararası Avrasya Konferansı) 27-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Bakü, Azerbaycan'da gerçekleştirilecektir.

Konferansa destek verenler arasında Üniversitemizin de bulunduğu etkinliğin amacı akademik fikir alışverişi ve yeni araştırma çalışmaları için bir forum sağlayarak, farklı matematik alanlarındaki araştırmacıları teşvik etmek ve bir araya getirmektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>