III. Tarım Orman Şûrası Sonuç Bildirgesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı
25-11-2019Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’nın  21 Kasım 2019 tarihinde Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, sonuç bildirgesini sunduğu, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "3. Türkiye Tarım Orman Şurası" kapanış programına Üniversitemizi temsilen Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Sezen ARAT katılmıştır.

Tarım Orman Bakanlığı tarafından 4 aydır çalışmaları yürütülen bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesine; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin teminine; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo - çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımına; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesine; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanmasına, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesine; tarımsal piyasaların düzenlenmesine; orman ve mera yönetimine; tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulmasının hedeflendiği, tarım-orman sektörünün 5 yılını planlamak ve gelecek 25 yılına ışık tutmak amacıyla yapılan şuranın 60 maddelik sonuç bildirgesine aşağıdaki adresten ulaşılmaktadır.https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4207/3-Tarim-Orman-Surasi-Sonuc-Bildirgesi

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>