Dilbilimsel Türkolojide Yeni Yaklaşımlar
03-10-2017Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından “Dilbilimsel Türkolojide Yeni Yaklaşımlar” konulu çalıştay düzenlendi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayın açılışını Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz gerçekleştirdi.

Düzenleme kurulunu Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yaşar Şenler, öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Meltem Can ve Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emine Yılmaz’ın oluşturduğu çalıştayda dilbilim ve Türkoloji’nin neden birlikte ve iç içe çalışması gerektiğine ve bu bağlamda dilbilim kuramlarıyla Türk dilinin nasıl incelenebileceğine dair bildiriler sunuldu.

Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünden Prof. Dr. Emine Yılmaz, Prof. Dr. Nurettin Demir, Doç. Dr. Sema Aslan Demir, Doç. Dr. Mevlüt Erdem, Doç, Dr. Ahmet Aydemir, Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Arş.Gör. Dr. Işıl Aydın Özkan, Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Yrd. Doç. Dr. Aslı Aytaç, Yrd. Doç. Dr. Melike Üzüm, Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Görv. Dr. Sıdıka Dursun, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Arş. Gör. Pınar Sel’in katılımıyla düzenlenen çalıştaya ayrıca Kırıklareli ve Trakya Üniversitelerinden de öğretim üyeleri misafir oldu.

Haberler & Duyurular
Arşiv>