Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı” Projesinin İkinci İzleme Toplantısı Yapıldı
15-03-2018Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından desteklenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu “Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında;

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin proje sahibi, Üniversitemizin ortak ve Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (TESKİ) iştirakçisi olduğu “Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı” başlıklı projenin 2. İzleme toplantısı 8 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Projenin amacı; arazi kullanımı ve iklim değişikliği projeksiyonlarını dikkate alarak, bölgesel ve ulusal kalkınma planları ile uyumlu, sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi sağlamak için; hızlı nüfus artışı, ticaret ve sanayideki gelişme yanında, iklim değişikliğine karşı arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, tarımsal üretimin devamlılığı ve taşkın risk ve zararlarının minimuma indirilmesi veya yok edilmesi için paydaşların kapasitelerinin artırılmasıdır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 18 ay sürecek proje kapsamında şimdiye kadar devam eden faaliyetler ve harcamalar yanında, gelecek dönemlerde planlanan faaliyetler de, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan izlemeye gelen uzmanlarca değerlendirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilen proje denetimine, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Üniversitemiz öğretim üyelerinden; Prof. Dr. Fatih Konukcu, Prof. Dr. Selçuk Albut, Dr. Bahadır Altürk ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından Ziraat Yüksek Mühendisi Levent Tuna katıldı.

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>