Tekirdağ İli Gıda Sektörü Üniversite Buluşması Toplantısı Gerçekleştirildi
14-12-2017Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında oluşturulan İl Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu tarafından alınan karar ile Tekirdağ İlinde bulunan Gıda Sektörü temsilcileri ile Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin katılımlarıyla “Gıda Sektörü Üniversite Buluşması” toplantısı gerçekleştirildi.

Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirci, Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü temsilcisi Kamil Yaman, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Özer, KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Esin Sayın, Trakya Kalkınma Ajansı temsilcisi Melih Ergene, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile çok sayıda gıda sektöründen temsilci katıldı.

İl Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu tarafından yapılan çalışmalar hakkında geniş bilgi aktarımının gerçekleştirildiği toplantıda Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin günümüze kadar tamamladıkları ve halen devam eden TÜBİTAK, TAGEM, NKÜBAP vb. projeleri hakkında bilgiler verildi.

Katılımcılar toplantının özlenen bir başlangıç olduğunu, üniversite, kamu ve özel sektörün mutlaka daha yoğun bir işbirliği halinde olmasını arzu ettiklerini, gıda sektörüne yönelik Ar-Ge niteliğindeki çalışmaların daha fazla gerçekleştirilmesi gerektiğini, uluslararası ve ulusal araştırma projesi desteklerinden Tekirdağ ili Gıda Sektörünün daha fazla yararlanabilmesi için önümüzdeki süreçlerde bilhassa tarıma dayalı hammaddeleri işleyen süt, et, tahıl ve yağ teknolojisi konularında çalışmaların ele alındığı periyodik toplantıların yapılması kararına varıldı. 

Haberler & Duyurular
Arşiv>