Strüktür Sergisi
15-03-2018 

Fakültemiz Mimarlık Bölümü öğrencilerinin strüktür çalışmaları 12-21 Mart 2018 tarihlerinde Merkezi Derslikler Binası, Kütüphane giriş holünde sergilenmektedir. Sergi öğrencilerin Dr. Öğretim Üyesi Meltem ÖZÇAKI koordinatörlüğünde ürettikleri maket ve çizimleri kapsamaktadır.

Strüktür; bir yapının biçimini belirleyen ve onu ayakta tutan sistemi tanımlar. Aynı ya da birbiriyle ilişkili formların tekrarlanması ile strüktür meydana gelir. Doğada insan iskeleti, bal peteği gibi yapılar üzerinden bunu örneklemek olasıdır. Birim, sistem içindeki elemanların bir araya gelerek bütünü oluşturdukları en küçük ortak yapıdır. Birimler, belli bir düzen oluşturarak strüktürü meydana getirir.

Mimarlık Bölümü öğrencilerinden beklenen gündelik hayatlarında gördükleri tüm malzemeleri kullanma imkanına sahip olarak strüktür maketleri yapmalarıdır. Çalışmalar bireysel ve grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilmiştir. Renkli ve farklı ebatlardaki kağıtlar, ip, balon, plastik kaşık ya da bıçak, kağıt tabak, tel, ahşap çubuklar, plastik ya da kağıt bardaklar, tel, ataç, mıknatıs, pinpon topu, pamuk, pipet, mandal, karton öğrencilerin maketlerinde kullandıkları malzemelerden bazılarıdır. Sergide öğrencilerin ürettikleri maketler ve bunlara ait çizimler yer almaktadır.

Çalışmada amaçlanan öğrencilerin maket yapım teknikleri konusunda deneyim kazanmaları, çevrelerinde yer alan her malzemenin maket malzemesi olarak kullanılabileceğini deneyimlemeleri, kullanılan malzemeye uygun birleştirme malzemeleri kullanmaları, strüktür kavramını farklı uygulamalar üzerinden gerçekleştirmeleridir.  Sergi gündelik hayatta kullanılan malzemelerin estetik bir değer kazanmasını da örneklemektedir.

Sergi 21 Mart 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Haberler & Duyurular
Arşiv>