Sözlü Sınav Sonuçları
21-06-20181 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde ( Askerlik İşlemleri sona eren personel için) Üniversitemiz Sınav Kurulu tarafından yapılan sözlü sınavın sonuçları açıklanmıştır.

Sınav sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.
>