Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilme Sürecinde Üniversitemiz Sınav Kurulu Tarafından Yapılan Sözlü Sınav Sonuçları
14-03-201801 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" Çerçevesinde Üniversitemiz Sınav Kurulu tarafından yapılan sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır. 

Çorlu Mühendislik Fakültesi İşçisinin Sözlü Sınav Sonuçlarına Ulaşmak için tıklayınız

İdari ve Mali İşler, Yapı İşleri ve Teknik ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İşçilerinin Sözlü Sınav Sonuçlarına Ulaşmak için tıklayınız

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı İşçilerinin Sözlü Sınav Sonucuna ulaşmak için tıklayınız

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünden Sınava Katılmayanların Listesine Ulaşmak için tıklayınız  

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İşçilerinin Sözlü Sınav Sonuçlarına Ulaşmak için tıklayınız 

Ziraat Fakültesi Dekanlığı İşçilerinin Sözlü Sınav Sonuçlarına Ulaşmak için tıklayınız 

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>