Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları
06-06-201824 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"  ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde “Hak sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi” Bölümü'nün 5. Maddesinin 3. ve 4. Fıkrası'na göre başvuruda bulunanlara ait yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda Namık Kemal Üniversitesine ilişkin "BAŞVURULARI KABUL EDİLEN" kişilerin "İLAN LİSTESİ" aşağıda yer almaktadır.

Liste için tıklayın.

 

 
>