Sürekli İşçi (657 Sayılı Kanununun 4D) Kura Duyurusu
05-09-2019Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kura Tarihi, Yeri ve Saati

Noter huzurunda kura çekimi 09.09.2019 tarihinde Pazartesi günü saat 10:30’da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonunda (Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ) adresinde yapılacaktır.

Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemizin internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İsteyen adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>