Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ABD’de Kuluçka Merkezi Kurma Yolunda
23-02-2016Her geçen gün hedeflerini büyüten NKUTEK bu seferde Türkiye’de bulunan 16 üniversitenin TGB’leri ile birlikte ABD’de Kuluçka Merkezi kurma yolunda oluşturulan konsorsiyumunun içine dahil oldu.

KOSGEB, Uluslararası Kuluçka Merkezi Projesi çerçevesinde NKUTEK bünyesinde yer alan Teknopark ve Kuluçka Merkezi firmalarının, ABD’de uygun bir alt yapı hazırlaması ve yerleşik hale gelen firmaların Silikon Vadisinde bulunan ve EVE grup tarafından bir araya getirilmiş network ile işbirliği içerisinde ticari bir sistem yaratılmasını hedefleniyor. Bu yolla Silikon Vadisi ekosistemi içinde işlerini geliştirme ve büyütme sağlamayı hedefleyen bu atılım sektörünün lider firmalarını, montörlerini,  danışmanlarını ve servis sağlayıcılarını kapsaması NKUTEK firmaları için büyük bir fırsat oluşturacaktır.

Kurulu konsorsiyum ile oluşturulacak ortak kuluçka merkezinde sürekli eşleştirme faaliyetleri ile canlı tutmanın yanında karşılıklı işbirlikleri geliştirmeyi amaçlıyor. NKUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker bu gelişmenin başta Üniversitemize dolayısıyla NKUTEK’te yer alan ve alacak Teknopark ve Kuluçka Merkezi firmalarına büyük olanaklar sunacağı, teşvik edileceğini belirterek bu konudaki detaylı bilgileri yakın bir zamanda Rektörümüz Prof. Dr. Osman Şimşek  ile birlikte ilgililerle paylaşılacağını açıklamıştır. Bu atılımın sadece ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası boyutta NKUTEK’in tanınırlılığını artacağını vurgulamıştır. Ayrıca bu gibi açılımların NKUTEK bünyesinde devam edeceği öğrenci ve öğretim üyelerinin NKUTEK Kuluçka Merkezi’nde mutlaka yer almaları için olanakların arttırılacağından bahsetmiştir.

Haberler & Duyurular
Arşiv>