NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İşçilerinin Sözlü Sınav Sonucu
04-09-2018



01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde ( askerlik işlemleri sona eren personel için) Üniversitemiz Sınav Kurulu tarafından Yapılan Sözlü Sınav Sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.

Haberler & Duyurular
Arşiv



>