Meslek Yüksek Okulumuza ait ‘İmalat Sanayinde Sanaldan Gerçeğe’ Projemiz Uygulamaya Konuluyor!
09-08-2019 

Trakya Kalkınma Ajansı (TR 21) 2019 yılı ‘İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında’, ‘İmalat Sanayinde Sanaldan Gerçeğe’ başlıklı ve TR21/19/MES/0005 referans numaralı Projemiz Kabul edilerek uygulamaya layık görülmüştür.

Proje ile:

  • İmalat sanayindeki firmaların talep ettiği mesleki işgücü ihtiyacının, ‘Yenilikçi Modeller Tasarlanarak Karşılanması’,
  • Mesleki eğitim kurumlarının imalat sanayine yönelik bölüm ve alanlarının, makine, ekipman ve bilgi altyapısı yönünden desteklenmesi ve bunun neticesinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi,
  • Daha kaliteli ve kalifiye iş gücünün sağlanması gibi bütüncül bir yaklaşımla,

33 proje arasından Meslek Yüksekokulumuzun projesine mali destek verilmesi uygun bulunmuştur. Projenin her aşamasında (fikri, teknik ve yönetimsel) yardımlarını esirgemeyen;

Başta üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN olmak üzere; Rektör Yardımcılarımıza, Kalkınma Ajansımızın Sayın Genel Sekreteri ve uzmanlarına, Proje ortak ve iştirakçilerimizden, Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Sayın Başkanına, HEMA Endüstri A.Ş. Kariyer Gelişim Merkezi  ve Yöneticilerine, AYSAÇ Firması Yönetim Kurulu Başkanı ve Yöneticileri ile Oto Experim Firması Yönetim Kurulu Başkan, Yönetici ve Yetkililerine, Projemize olan desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>