Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
14-06-2019Kimya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans program öğrencisi Suzan ASUTAY’ın Doç.Dr.Nesimi ULUDAĞ danışmanlığında hazırlamış olduğu “Oksimlerin Nitrillere Etkili Bir Sentez Yöntemi” konulu TezS avunma Sınavı 14/06/2019 tarihinde Kimya AnabilimDalında yapılmıştır. 

Yüksek lisans tezi, jüri üyeleri tarafından başarılı olarak değerlendirilmiş olup öğrencimiz Suzan ASUTAY ve danışmanıDoç. Dr.Nesimi ULUDAĞ hocamızı tebrik ederiz.

JÜRİ ÜYELERİ:

Prof. Dr. Zuhal TURGUT Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü

Prof. Dr. Murat ATEŞ  Fen Edebiyat Fak.  Kimya Bölümü

Doç. Dr.  Nesimi ULUDAĞ Fen Edebiyat Fak.  Kimya Bölümü

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>