Kalite Akreditasyon Birimimiz Durum Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
15-02-2021 

Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü ISO EN 9001: 2015 Eğitim Yönetimi Kalite Belgesi başvuru süreciyle ilgili olarak durum tespiti yapmak amacıyla çevrimiçi toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda, günümüze dek yapılan çalışmalar, yapılmakta olan çalışmalar ve belge başvurusu için son olarak ele alınması gereken noktalar hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.


Haberler & Duyurular
Arşiv>