Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışmaya Hak Kazananlar Belirlenmiştir
20-10-2017Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi'nin 8. maddesi gereği Üniversitemiz birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiştir.

2017-2018 Dönemi Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmaya hak kazanan öğrenciler en geç 24.10.2017 tarihine kadar fakülte, yüksekokul ve diğer birimlerde çalışacak öğrencilerin belgelerini kendi okullarına Sağlık Kültür ve spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerde çalışacak öğrencilerin ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İşe Başlama İçin Gerekli Belgeler

1) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,(adres ve telefon yazılacak)

2) Yeni tarihli öğrenci belgesi,

3) 2 adet asıl fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmez),

4) Banka İBAN numarası, (Ziraat Bankası hesabı kendi adına)

5)Sağlık Raporu

6)Disiplin cezası bulunmadığına dair belge

7)Adli sicil kaydı

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Kompleksi Fitness, Cankurtaran biriminde çalışacak öğrenciler sertifikalarını ve iş deneyim belgelerini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Listeye ulaşmak için tıklayınız 

Haberler & Duyurular
Arşiv>