II. Florasan İn Situ Hibridizasyon Tekniği ve Bitkilerde Kullanım Alanları
01-09-2015Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Metin Tuna Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) aracılığıyla “II. Florasan İn Situ Hibridizasyon Tekniği ve Bitkilerde Kullanım Alanları” konulu 40 saatlik uygulamalı bir eğitim programı düzenledi.

Eğitim programına Polonya’nın Silesia Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Robert Hasterok misafir öğretim üyesi olarak katılarak   teorik ve uygulamalı olarak dersler verdi.

Eğitim programına İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ile üniversitemizin çeşitli fakülte ve bölümlerinden toplam 15 öğretim üyesi ve araştırıcı katıldı.

 Katılımcılar Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Bitki Genetiği ve Sitogenetiği Laboratuarında teorik dersler yanında uygulama yapma imkanı da elde etti.

Kursun ilk gününde yapılan preparat hazırlama uygulamalarında öğrenciler ülkemizde kültürü yapılan bamya çeşit ve populasyonlarının kromozomlarını ilk defa saymış ve 2n=120 olarak belirlemiştir.Workshop’un ilerleyen günlerinde öğrenciler korunga bitkilerinin mitoz kromozomları üzerinde rDNA genlerinin lokasyonlarını fiziki olarak belirlemişlerdir.  Bunlara ilave olarak GISH analizi ile poliploid B. hybridum türünün diploid progenitörleri belirlenmiştir. Kurs süresince yapılan çalışmalar ile ilgili fotoğraflardan bazıları aşağıda sunulmuştur.

                     

Kromozom saymak amacıyla DAPI ile boyanmış Bamya (Abelmoschus esculentum ) mitoz kromozomlarının görünüşü (2n = 120+)

 

Korunga (Onobrychis sativa, 2n=28) bitkisi üzerinde double colour rDNA-FISH (25S rDNA probe, 5S rDNA probe, DAPI boyası)

 

Bu deneyde (genomic in situ hybridization) sadece B. stacei gDNA probu başarılı şekilde B. hybridum kromozomlarına hibridize olmuş, B. distachyon gDNA probu teknik sebepler nedeniyle hibridize olmamıştır.

Haberler & Duyurular
Arşiv>