Dr. Öğr. Üyesi Mahpeyker YÖNSEL ve Öğrencileri Üniversitemizde Kullanılmayan Yemek Tabakları Üzerine Çalışmalar Yaptılar
14-07-2018 

Yaşanmışlığa dair birer belge niteliği taşıyan herhangi gündelik kulanım nesnelerine imgeler yoluyla yeni biçim, içerik ve anlam yükleme düşüncesi modern dönem sanatçıların sıkça başvurduğu yöntemlerden biridir ve hala güncelliğini korumaktadır. Duvar kağıdı, çöpe atılmış bir tiyatro bileti, bisiklet selesi, bardak, tabak vb. gibi nesneleri ‘‘buluntu nesne’’ veya ‘‘hazır nesne’’ (ready-made) olarak kullanma yöntemi dada ve kübist sanatçıların sıkça kullandığı bir yöntemdi. 1960 sonrasında tüketim ekonomisini eleştiri amaçlı kullanan pop art sanatçıları da bu sanat yapma yöntemini alabildiğine kullanmış ve günümüze kadar etkisinin sürmesinde önemli rol oynamışlardır.

Sanatın eskimeyen bu yaratma eyleminden hareketle, gündelik yaşamda beslenme amaçlı üretilen eşyalardan ilk akla gelenler sahan, testi, sini, çanak, çömlek, tabak vb. nesnelerdir. Resim Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Mahpeyker YÖNSEL, Üniversitemizde atıl durumda bulunan sıradan günlük hayatın bir parçası olarak kullanılan sanayi tipi yemek tabaklarının biçimini ve yapısal özelliğini bozmadan ancak işlevini değiştirerek yeniden adlandırmayı ve estetik arayışlarla birleştirmeyi amaçlamış, desen atölye öğrencileriyle iki haftalık bir çalışma periyodunda tabaklar üzerine Tekirdağ temalı resimlemeler yapmıştır. Böylece seçilen nesne ihtiyaç nesnesinden çıkarılıp birer seyirlik nesneye dönüştürülmüş, Tekirdağ’ın sahip olduğu tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımı sanat yoluyla öne çıkarılmıştır.

Proje kapsamında 60 tabak resimlenmiş, hem teknik açıdan öğrenci kazanımları, Üniversitemizde kullanılmayan tabaklar değerlendirilmiş hem de Tekirdağ konulu seyirlik nesnelerden oluşan küçük bir koleksiyon oluşturulmuştur.

Haberler & Duyurular
Arşiv>