Değerlendirme Komitesi Üyeliği
22-03-2016Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzunda yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları arasından kendi istekleri ve kurumlarının izniyle, Ajans tarafından görevlendirilen, Değerlendirme Komitesi’nin, oluşacağı belirtilmektedir.

Bu bağlamda “Teklif çağrısında belirtilen amaç, tedbir ve öncelikler ile proje döngüsü yönetimi veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi mali yardım usul ve esasları uygulamaları ile deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisine ve en az 7 yıl mesleki tecrübeye sahip kişilerin başvuru dilekçesi ve öz geçmişlerini 22 Nisan 2016 tarihine kadar yalnızca e-posta aracılığıyla bd@oka.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu hususta yapılacak gerekli duyuru sonrasında bireysel başvurular sağlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Haberler & Duyurular
Arşiv>