Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinin Patent Başarısı
09-05-2017Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Bahattin Akdemir ve Yrd. Doç. Dr. Cihangir Sağlam ile Elektr. Hab. Müh. Nail Türen, Zir. Yük. Müh. Levni Özyürüyen, Mak. Müh. Eyüp Selçuk Atar tarafından tasarlanan “Meyve Bahçelerinde Değişken Oranlı Çoklu Gübre Dağıtma Makinası” ile ilgili patent, 2014/13609 numara ile 02 Mayıs 2017 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından 2.5 yıllık bir incelemenin ardından tescil edilmiştir.

Patent konusu makina; Meyve bahçeleri için 3 farklı gübreyi aynı anda, toprak/ yaprak analiz sonuçlarına göre her bir ağacın gereksinim duyduğu miktarda mineral (kimyasal) gübreleri toprağa uygulanma gereksinimlerine göre (serperek ya da gömerek) ağaçların sıra arasına dağıtan bir sistemdir.

Makine ve kontrol sistemi 1120086 no’lu ve “Zeytin Bahçeleri İçin Değişken Oranlı Gübreleme Yapan Makine Geliştirilmesi” isimli TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında geliştirilmiş ve 3 yıl boyunca test edilmiştir. Projenin yürütülmesine Biyosistem Mühendisliğinden Doç. Dr. Mehmet Şener, Bitki Besleme ve Toprak Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Korkmaz Bellitürk, Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Yrd.Doç.Dr. Zafer Makaracı ve Kültür Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yücel Ürüşan araştırıcı olarak katkı vermişleridir.

Haberler & Duyurular
Arşiv>