Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 2. Cilt 4. Sayısı Yayımlanmıştır
04-11-2019Üniversitemiz Balkan Araştırmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çıkarılan "Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi"nin 2. Cilt 4. Sayısı yayımlanmıştır. Dergimizin ilgili cilt ve sayısına https://dergipark.org.tr/tr/pub/abad linkinden ulaşılabilir.

 

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>