2017 Yılı Kurum İdari Kurulu Toplantısı Yapıldı
15-12-20174688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun” 22. ve 41. maddeleri ve buna dayalı olarak çıkarılan “Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince 2017 Yılı Kurum İdari Kurulu Toplantısı yapıldı.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıya Üniversitemiz Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yinanç, Eğitim-Bir Sen Şube Başkanı Ferruh Topuz, Şube Mevzuat Sekreteri Vedat Dağdelen, Üniversite Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Sevinç Adiloğlu, Hukuk Müşaviri Av. Yasemin Aktaş ile Personel Daire Başkanı Murat Kamil Tırpancı katıldı.

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>