2014 - Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Yargı Kararı nedeniyle 4üncü Yeni Yerleştirme Sonuçlarına göre Atanacak Araştırma Görevlilerinden İstenen Belgeler
07-08-2017Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin açmış olduğu 2014 - Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Yargı Kararı nedeniyle 4 üncü Yeni Yerleştirme Sonucuna göre, 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca alınacak Araştırma Görevlilerinin atamalarının yapılabilmesi içim getirilmesi gereken evraklara ulaşmak için tıklayınız

Haberler & Duyurular
Arşiv>