''Türk Müziği Keman İcracılığında Ekol Olmuş İki Usta İsim Haydar TATLIYAY ve Sadi IŞILAY'' İsimli Kitap
04-11-2019Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Haluk BÜKÜLMEZ'in ''Türk Müziği Keman İcracılığında Ekol Olmuş İki Usta İsim: Haydar TATLIYAY ve Sadi IŞILAY'' isimli kitabı yayınlanmıştır. Eserde ünlü bestekarların hayatları, bestecilik yönleri, bestelemiş olduğu eserlerin listelerinin yer almasının yanı sıra her iki icracının ulaşılabilen ses kayıtları, kullanmış oldukları süsleme teknikleri, yay teknikleri, ilave notalar, tartım değişikleri, müzikal ifade unsurları dikkate alınarak notaya aktarılmıştır. Okurların bu ses kayıtlarına kolaylıkla ulaşabilmeleri için her notanın başına birer barkod oluşturulmuştur. Herhangi bir barkod okuyucu programı ile okur ilgili notanın ses kaydına kolaylıkla ulaşarak hem notayı takip edebilecek hem de ilgili ses kaydını dinleyebilecektir.

Kapak görseli için tıklayınız.

 

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>