Üniversitemiz Rektörlüğü Okutman ve Uzman Kadroları için Giriş Sınavı Tarih, Yer ve Saatleri
27-11-2012 Üniversitemiz Rektörlüğü için 07.11.2012 ve 08.11.2012 tarihlerinde ilan edilen Okutman ve Uzman kadroları için Giriş Sınavı tarih, yer ve saatleri listededir. 

 

Kadro Unvanı

Giriş Sınavı Tarih Yer ve Saati

Okutman (Fransızca  Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. Fransızca Öğretmenliği veya Fransız Dili ve Eğitimi Alanında yüksek lisans yapmış olmak şartlı ilan no: 24)

29.11.2012 tarihinde saat 14:00’da Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

Okutman  (Alman Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans yapmış olmak şartlı Duyuru Detay  42976)

28.11.2012 tarihinde saat 14:00’da Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

Okutman (İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl alanında ders vermiş olmak şartlı Duyuru Detay  42978)

28.11.2012 tarihinde saat 14:00’da Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

Okutman (Türk  Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında

yüksek lisans yapmış olmak şartlı. İlan no: 27 )

29.11.2012 tarihinde saat 14:00’da Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Uzman (Merkez  Araş. Lab. çalıştırılmak üzere Kimya Müh., Gıda Müh., Moleküler Biy. ve Genetik, , Biyoloji ve Kimya alanlarından birinden lisans mezunu,

DNA,LC-MS/MS veya SEM alanında deneyimli olmak şartlı İlan No:135)

29.11.2012 tarihinde saat 14:00’da Merkezi Derslikler Binası

Uzman (Merkez  Araş. Lab. çalıştırılmak üzere Çevre Müh. alanında yüksek lisans yapmış  olmak. ICP-OES cihazının kullanımı konusunda deneyimli olmak şartlı İlan No: 37)

29.11.2012 tarihinde saat 14:00’da Merkezi Derslikler Binası

Uzman (Merkez Araş.Lab. çalışmak üzere Çevre Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak şartlı. İlan no: 29)

29.11.2012 tarihinde saat 14:00’da Merkezi Derslikler Binası

Haberler & Duyurular
Arşiv

>