Üniversitemiz Rektörü Ziraat Fakülteleri Lisans Programlarının Yeniden Yapılandırma Süreci Çalıştayı’na Katıldı
18-10-2017Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Atatürk Üniversitesi öncülüğünde Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşen “Ziraat Fakülteleri Lisans Programlarının Yeniden Yapılandırma Süreci Çalıştayı”na katıldı.

Çalıştaya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, dekan ve öğretim üyeleri yanı sıra akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Ülkemizde eğitim veren ziraat fakültelerinin geliştirilmesi ve ileriye dönük çalışmaların ele alınması adına düzenlenen çalıştayda, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümlere faydası ve gelecekleri hakkında görüşler sunuldu.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çelik, Türkiye' de tarımsal üretim potansiyelinin yetersizliği ile ilgili bir sorun olmadığı belirterek; verimlilik, etkinlik, sürdürülebilirlik ve pazarlama gibi konularda mevcut potansiyelin etkin bir şekilde kullanılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Tarım sektörünün, gerek hammadde üretmesi ve gerekse tarımı ilgilendiren sanayisi ile birlikte ülkemizde hala ekonomiye diğer sektörlere göre daha fazla katkı sağladığına değinerek konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; “Türkiye’de stratejik önemi ve geleceği olan, YÖK’ün de özel önem verdiği Tarım Yükseköğretimi konusunun masaya yatırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ise konuşmasına böyle bir çalıştayın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak başladı. Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek, tarımın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirdiğini kaydederek, çalıştayın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Gün boyu devam eden çalıştayda akademisyenler, ziraat fakülteleri ve bağlı bölümlerin sorunlarını tartışarak, çözüm arayışında bulunuldu.

Çalıştayın sonunda konuklara günün anısına hediye takdiminde bulunuldu.

 

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>