İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon Çalıştayı Düzenlendi
19-11-2018Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı (CBCCMA) Projesi için Tekirdağ Ramada Otel’de bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştaya konu proje, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu “İklim Değişikliği Alanında Kamu Bilincinin Arttırılması ve Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Hibe Programı” kapsamında destekleniyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin başvuru sahibi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin eş başvuru sahibi olduğu projede TESKİ ve TRAKYAKENT ise iştirakçiler olarak yer alıyor. Ayrıca “TR2013/0327.05.01-02/042 Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı” başlıklı projeyle ilgili Mayıs ayından bu yana çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

15 Kasım 2018 tarihinde yapılan proje çalıştayına, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Nişancı, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih BakanoğullarıI, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cengiz Özer, Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü İbrahim Halil Bakır, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi (TBB) Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Başkanı Dr. Cemal Polat, Proje personeli, Tekridağ, Edirne ve Kırklareli illerinden akademisyenler, yerel yönetim, kamu kurumlarından uzmanlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yanında yerel ve ulusal basından temsilcileri katıldı.

TBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan yaptığı açış konuşmasında, dünyada bir çok konuda ülke yönetimleri hızlı bir şekilde konsensüs sağlarken, iklim değişikliği ve çevre konularında tam bir fikir birliği içinde hareket edilmediğini, bunun sonucunda da insanlığın çevreye verdiği tahribatın giderek arttığını ve en sonunda da insanlığın kendisinin de bu girdabın içine çekildiğini vurguladı.

Ardından NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nedim Yüksel konuşmasında, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yanında fırsata çevrilebilecek yönlerinin de göz önüne alınması gerektiğini belirtti.

NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Modelleme Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu iseProjenin bilimsel çıktıları ve Trakya için önemi” konulu sunumunda, iklim değişiminin dikkate alınarak olası zararların önlenmesi kapsamında ya iklim değişikliğini önlemek ya da iklim değişiminin etkilerini azaltma ve uyum faaliyetlerine önem vermek gerektiğini belirterek, “Kyoto Protokolü ve Paris Konferansı sürecinde yaşananlar iklim değişiminin kısa ve orta vadede önüne geçilmesinin kolay olmayacağını gösteriyor. Bu nedenle iklim değişiminin etkilerini azaltma ve uyum faaliyetlerine önem vermek gerekiyor. Bunun için de iklim değişiminin tahmini, yani her bir sektör için bu değişimin ne gibi sonuçlar doğuracağının tahmini elzemdir. Farkındalık oluşturma-kapasite geliştirme ve eylem planları oluşturmak artık kaçınılmazdır” dedi.

Prof. Dr. Konukcu ayrıca, “Problem ortaya çıkmadan önlem alma ve çözüm geliştirme en etkin ve en ucuz yöntemdir. Problemi önleme ve çözüm geliştirmek için karar destek sitemlerine ihtiyaç var. Karar destek sistemlerinin etkinliği ise güvenilir verilere bağlıdır. Bu projenin, Trakya Bölgesinde iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon için kapasite geliştirmeye, karar-destek sistemleri için bilimsel veri sağlamaya ve arazi ve su kaynaklarının, tarımdaki verimliliğin ve ekstrem iklim olaylarının yönetilmesi konusunda Eylem Planı hazırlamaya önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir” şeklinde konuştu.

NKÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asude Hanedar da çalıştayda gerçekleştirdiği “Küresel İklim Değişikliği, Türkiye ve TR21 Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği Sonuçları” başlıklı konuşmasında, Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizin iklim değişiminden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer aldığını belirterek, Trakya Bölgesi için yapılan projeksiyonlara göre, sıcaklığın iyimser senaryoya göre 2°C, kötümser senaryoya göre 5°C’ye kadar artacağını vurgulamıştır.

Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Bakanoğulları, Enstitü bünyesinde gerçekleştirilen iklim değişikliği araştırma çalışmalarının sonuçlarını katılımcılarla paylaşarak; ayçiçeği, buğday ve mısır için Trakya bölgesinde iklim değişimine bağlı olarak uzun vadede yaşanabilecek önemli oranda verim düşüşüne ve bazı koşullarda buğdayda verimin aratabileceğine değindi.

TR21 Trakya Bölgesi “İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı” Çalıştayı’nın öğleden sonraki oturumunda ise “Trakya İklim Değişikliğini İzleme ve Adaptasyon Platformu” oluşturularak üç farklı konuda atelye çalışması gerçekleştirildi.  

Bu kapsamda, İklim Değişimi ve Tarım Çalışma Grubu iklim değişikliğinin tarıma etkisini azaltmak için alınacak önlemler üzerine çalışmada bulunurken,  İklim Değişimi ve Su Kaynakları Çalışma Grubu iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkisini azaltmak için alınacak önlemleri tartıştı. İklim Değişimi ve Ekstrem İklim Olayları Çalışma Grubu ise iklim değişikliği sonucu oluşan ekstrem iklim olaylarının etkilerini azaltmak için alınacak önlemleri masaya yatırdı. Bu bölümün ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Çalıştay, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>