Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN’in ‘İbni Sina Haftası’ Mesajı
16-08-2019Büyük bir filozof ve hekimlerin piri olan İbni Sina, başta tıp olmak üzere birçok alanda zirveye çıkmış ünlü bir Türk bilginidir. Tıp tarihi içinde bilimsel tıbbi anlayışlarıyla günümüz modern tıbbının oluşmasında başlıca rol oynayan üçlü sacayağının diğer parçaları, yine bu topraklardan yetişmiş Hipokrat ve Gallen’den başka, Avrupa’da Avicenna olarak tanınan İbni Sina, Batı dünyasında diğerlerine nazaran daha bilgili ve etkili olduğu düşüncesiyle, Ortaçağ’dan bu yana “Tıbbın Prensi” olarak vasıflandırılmıştır. Tıpla ilgili birçok kitap da kaleme alan İbn Sina’nın eserleri arasında doğuda ve batıda yüzyıllarca okunmuş ve kullanılmış olan "el-Kânûn fî't-Tıb" (Tıp Kanunu) adlı eseri onun adıyla özdeşleşmiştir. İbni Sina çağdaş bilimsel metotları kullanan, bilimsel doğruları araştıran ve etiğe de değer veren birisidir. Küçük yaşlardan başlayarak 57 yıllık ömrünü birçok bilimsel araştırmayla dolduran İbni Sina'yı yeni nesillere de anlatmak, aktarmak gerekir. Bünyesinde Tıp Fakültesi, sağlık üzerine eğitim veren Yüksekokulları ve bir de Araştırma Hastanesi bulunan Üniversitem adına bu büyük Türk bilginini saygıyla anıyor; bilim ve etik adına yaptıklarının hiç eskimeyeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm tıp ve bilim camiasının İbni Sina Haftası’nı kutlarım.

 

                                                                                                                                                                         Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

                                                                                                                                                                                     Rektör

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>