Üniversitemiz Kurum İdari Kurul Toplantısı Yapıldı
03-10-20194688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun” 22. ve 41. maddeleri ve buna dayalı olarak çıkarılan “Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince 2019 Yılı Kurum İdari Kurulu Toplantısı yapıldı.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI başkanlığında yapılan toplantıya Eğitim-Bir Sen Şube Başkanı Ferruh TOPUZ, Üniversitemiz Genel Sekreter V. Adnan ARABUL, Hukuk Müşaviri Av. Yasemin AKTAŞ, Personel Daire Başkan V. Kerem ŞEN, Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muazzez GÜRGAN ESER ve Genel Sekreterlik Personeli Sinan TUNA katıldı.

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>