Üniversitemiz Dış Değerlendirme Sürecini Tamamladı
23-11-2018Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı çerçevesinde, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler ile değerlendirilmesi sürecini tamamladı. 

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında, yükseköğretim kurumlarının en çok beş yılda bir Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci ile değerlendirilmesi kararı alındı. 

Bu kapsamda; Prof. Dr. Mehmet Durman, Prof. Dr. Ali Şen, Prof. Dr. Akile Büke, Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Mahmut Dal ve Ali Hasan Gürbüz’den oluşan 7 kişilik Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı, NKÜ için planlanan ziyaretleri 18-21 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiler.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı 4 gün süren değerlendirmeler boyunca; Kalite Komisyon Üyesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal eşliğinde, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti. Değerlendirme Takımı bu ziyaretlerin yanı sıra; NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek olmak üzere; Üniversitenin Kalite Komisyonu Üyeleri, Senato ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Dış Paydaşları, Enstitü Müdürleri, Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel, Üniversitede Bulunan İdari Birimler ve Araştırma Merkezleri ile görüşmeler yaptı. 

 

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>