Üniversitemizin Başarısı
02-01-2018Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 sonuçları 29 Aralık 2017 tarihinde açıkladı. Endeks ile Türkiye’deki üniversiteler; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları gibi 23 kategoriye göre sıralanmıştır.

Bu yıl endeks sıralamasına, öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 157 üniversite dahil edilmiştir. En girişimci ve yenilikçi 50 üniversite listesinde, üniversitemiz 48. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştır. 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında listeye giren iki üniversiteden biri olan üniversitemizin başarısın da emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize üniversitemize yaşattıkları bu gururdan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Haberler & Duyurular
Arşiv>