Üniversitemiz Kalite Komisyonu ve Alt Çalışma Grubu Üyeleri ile Çalıştay Gerçekleştirildi.
22-09-2022Üniversitemizde YÖKAK 2022 Kurumsal Akreditasyon Programı çalışmaları ve TNKÜ 2021 Kurum İç Değerlendirme Raporu içeriği ve kanıtları ile hazırlanan eylem planı doğrultusunda gerçekleşen eylemlerin kontrolü, geliştirmeye yönelik yeni eylemlerin ve alan bazında politikaların belirlenmesine yönelik çalıştay düzenlendi.
 
Çalıştaya TNKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER, TNKÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Celalettin VATANDAŞ, TNKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, TNKÜ Kalite Komisyonu Üyelerimiz ve Kalite Komisyonu Alt Çalışma Grubu Üyelerimiz katıldı.
 
 
 

 


Haberler & Duyurular
Arşiv>