Öğretim Üyelerimizin TUBİTAK Proje Performans Ödül Başarısı
07-03-2019Yürütücülüğünü Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR’in yaptığı, TÜBİTAK 1001 projesi olarak ARDEB tarafından desteklenmiş olan “112O086” numaralı ve "Zeytin Bahçeleri İçin Değişken Düzeyli Gübreleme Yapan Gübre Dağıtma Makinası Geliştirilmesi" isimli proje, TÜBİTAK tarafından proje performans ödülü almaya hak kazandı.

Proje ile geliştirilen gübre dağıtma makinesi ve değişken oranlı gübreleme sisteminin seri imalatı için Avrupa’da ya da Türkiye’de özel sektöre lisans devrinin gerçekleştirilmesi ve ticarileştirilmesi amaçlanıyor.

Projede ile zeytin bahçesinde gerektiğinde 3 farklı mineral gübreyi, toprak/yaprak analiz sonuçlarını dikkate alarak ağacın ihtiyacına göre uygulayan gübre dağıtma makinası, değişken oranlı kontrol sistemi ve laboratuvar test programı geliştirildiği belirtilirken geliştirilen makine kiraz, Antepfıstığı ve turunçgil vb. meyve bahçelerinde de mineral gübrelerin uygulanması için kullanılabilecek.

Projede; Dr. Öğr. Üyesi Cihangir SAĞLAM (Biyosistem Mühendisliği Bölümü), Doç.Dr.Korkmaz BELLİTÜRK (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü), Dr.Öğretim Üyesi. Zafer MAKARACI (Bahçe Bitkileri Bölümü), Doç. Dr. Mehmet ŞENER’in  (Biyosistem Mühendisliği Bölümü), Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yücel ÜRÜŞAN (Kültür Üniversitesi - Geodezi Bölümü-İstanbul), Elektronik Haberleşme Mühendisi Nail TÜREN (Özel sektör) ve Makine Mühendisi Eyüp Selçuk ATAR (Özel sektör) araştırıcı olarak katkı sağlarken makinanın imalatı TÜRKAY Tarım Makineleri-İzmir’de gerçekleştirildiği aktarıldı.

Projenin yürütülmesi için Makine Mühendisi Tolga ALPKÖKÜN Ayvalık’ta bulunan zeytin bahçesini 3 yıl boyunca tahsis etmiştir.

Ayrıca Doktora Öğrencisi Murat Gökçe ÜNGÖR, Ziraat Yüksek Müh. Murtaza Atik ve Ziraat Yüksek Mühendisi Levni ÖZYÜRÜYEN bursiyer olarak, Teknisyen Zeki ASAN’da bahçe testleri sırasında katkı sağladığı belirtildi.

Projede makinanın ve kontrol sisteminin prototip imalatı yapılırken testleri 3 yıl boyunca Ayvalık’ta Gemlik tipi zeytin ağaçlarının bulunduğu zeytin bahçesinde gerçekleştirildi.  

TÜBİTAK 112O086 no’lu projesi 15 Eylül 2012-15 Eylül 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Proje yürütülürken ve bittikten sonraki 3 yıl içinde elde edilen çıktılar:

 • 1 adet  Ulusal patent (Patent No:2014/13609),
 • 1 ICT AGRI ERANET AB proje ortaklığı (Variable Rate Operation in Orchards - Project ID:29957),
 • 3 adet ödül
 • 1 SCI tarafından taranan dergide  makale,
 • 2 adet Uluslararası hakemli dergide makale
 • 6 Uluslararası kongre sözlü sunum bildiri,
 • 1 Uluslararası Kongre Poster Bildiri,
 • 2 Ulusal kongre sözlü sunum ile
 • 3 kez Uluslararası Fuar katılımı
 • 1 Yüksek lisans tezi
 • Ayrıca 2 lisansüstü öğrenci bursiyer olarak projede çalışmış

 

Haberler & Duyurular
Arşiv>